Ukázka lekce tvůrčí psaní speciál

FEJETON je publicistický útvar, který je typický svým subjektivním náhledem, uměleckými prvky a osobitým humorem s častou nadsázkou. Fejeton klasicky ukazuje nějaké obyčejné téma v nevšedním světle nebo se týká nějaké kulturní či společenské otázky a rozebírá ji ze subjektivního pohledu. Slohovým stylem stojí někde mezi odlehčenou úvahou a vyprávěním.

Od doby, co laici přispívají do publicistiky svými blogerskými příspěvky, se někteří kritici dohadují nad tím, co ještě je a co už není fejeton. Zdá se jim, že fejetony na netu dost zvlčely. A tak někdy bude záležet na tom, zda jsme spíš puritáni či volnomyšlenkáři, abychom určitý text považovali ještě za fejeton nebo spíš za online deníček s prvky fejetonu.


CVIČENÍ 1: Přečti si klasický fejeton Karla Čapka a moderní fejeton coby blogerský příspěvek. Porovnej oba texty. Co mají společné a čím se od sebe liší? Kolik je v nich prostoru pro hlavní téma a kolik subjektivních vjemů? Všimni si jednotlivých znaků (téma, forma, přístup k subjektivitě, humor, nadsázka). Jazyk neřeš, on je génius, ale když jsme u toho, můžeš se zamyslet i nad vývojem jazyka. Dnešní blogy se běžně píší hovorově, co si o tom myslíš? (Myšlenky uschovej na úvahu, kterou budeme psát příště.)


CVIČENÍ 2: Níže jsou uvedena čtyři témata a ukázky textů, z nichž každý z nich patří do jiného literárního žánru (vždy je tu úryvek z povídky, fejetonu či úvahy). Někdy není jednoduché text správně zařadit, ale když budeš postupovat vylučovací metodou, určitě se ti to podaří. Na konci cvičení si zkontroluj správné řešení.

a) POVÍDKA (Vyprávění příběhu, umělecký jazyk)

b) FEJETON (Všední téma nevšedně, umělecký jazyk, subjektivně, s humorem i nadsázkou)

c) ÚVAHA (Hloubání na určité téma, pokládání otázek, hledání řešení, projevení vlastního názoru)

Téma: Zdravá strava

 1. Když se v lednici válí pár nahnilých rajčat, kterým se posmívá zbytek pudinku, o něčem to vypovídá.
 2. Jak zdravě jíst? Připadá mi, že každý říká něco jiného.
 3. Šel jsem na tržnici a úplně jsem žasl, kolik různých druhů ovoce a zeleniny se tu prodává.

Téma: Narozeninová oslava

 1. Dnešní bujaré narozeninové oslavy pro děti s klaunem a hracím hradem dříve nebývaly zvykem.
 2. Minulý týden slavila patnáctiny. „Sladkých patnáct,“ říkali všichni. Jí to tak ale nepřipadalo.
 3. „Dnes je mi čtyřicet?“ kontrolují se takové oslavenkyně v zrcadle. Náhle vidí, že nutně potřebují plastiku – vygumovat vrásky!

Téma: Třídění odpadu

 1. Zamířila jsem k popelnicím, když mě do nosu uhodil smrad. Mohla bych jít poslepu.
 2. Proč je třídění tak důležité? Umožní další zpracování a šetří se tím příroda.
 3. Třídí už všichni, tak jsem také začala. Plast vpravo, sklo vlevo, papír doprostřed a co zbyde, z okna. Vznikl tu totiž nový problém. Nemám dost košů!

Téma: Letní bouřky

 1. Bouřky nadělají tolik rámusu a světla! Znám některé lidi, kteří si raději vlezou pod koberec a uši zalepí lepidlem.
 2. Cestou domů mě přepadla bouřka. Vzduch tou novou energií doslova sálal.
 3. O užitečnosti bouřek by se dalo hodně polemizovat. Podle mě je to tak půl na půl s jejich škodlivostí.

Správné řešení cvičení 2: Zdravá strava 1b, 2c, 3a, Narozeninová oslava 1c, 2a, 3b, Třídění odpadu 1a, 2c, 3b, Letní bouřky 1b, 2a, 3c


CVIČENÍ 3: Napiš fejeton na jedno z uvedených témat (Zdravá strava, Narozeninová oslava, Třídění odpadu, Letní bouřky) v rozsahu 1 000 – 3 000 znaků a pošli ke zpětné vazbě.

TOPlist
Share Button