Posudek literárního díla, betačtenářství, korektura

Nevíte jak dál?

Hledáte betačtenáře?

Potřebujete posudek díla?

Chcete provést korekturu svého díla?

Velice ráda vám pomohu s odhalením slabin vašeho díla a doporučím, na co se máte zaměřit. Pokud vám to stačí obecně, vyhotovím vám posudek na literární dílo. Jestliže chcete provést hlubší sondu do svého díla včetně konkrétních návrhů na změny, nabízím zkorigování textu. 

Samozřejmostí je osobní přístup.


POSOUZENÍ LITERÁRNÍHO DÍLA 


(Minimálně jednostránkový, max. třístránkový posudek s obecnými doporučeními, co by se na textu dalo vylepšit jazykově a stylisticky. Posudek se obecně věnuje stylistice, logice a časové chronologii, rozebírá schopnost stavby dialogu, věrohodnost a soudržnost postav. V posudku dostanete i konkrétní příklady, jaké chyby děláte a jak se jich vyvarovat.)

1 000 Kč dílo do 10 normostran

1 500 Kč dílo od 11 do 100 normostran

2 000 Kč dílo od 101 do 200 normostran

3 000 Kč dílo od 201 do 300 normostran

dohodou dílo nad 300 normostran

Doba zpracování posudku: obvykle do 2-4 týdnů

Příklad posudku (obecná doporučení):

Literární jazyk

Stylisticky nemám velkých výhrad. Váš literární jazyk je velmi vyzrálý. Většinou se snažíte o originální vyjadřování. Občas máte problém se střídáním minulého a přítomného času, což by potřebovalo sjednotit. Jelikož ve vašem díle převažuje přítomný čas, doporučuji ho použít výhradně v celém díle.

Dějová linie

Dějová linie v podstatě téměř chybí a je to zcela nejzásadnější nedostatek knihy. Samotný konec se sice trochu se začátkem spojuje, přesto tu chybí jakákoliv nit, která by ve čtenáři probouzela touhu číst dál. Jednotlivé kapitoly jsou samostatné útvary, nic je nespojuje v celek. Následkem toho čtenář není příliš zvědavý a nemá tendenci pokračovat ve čtení, což je škoda.

Hlavní postava

Psychologický profil hlavní postavy občas trochu drhne. Jednou je smířená a podruhé zcela nevyrovnaná, čtenář v tom nemá jasno. Měla byste se více držet jednoho směru a osobně myslím, že je klíčový právě ten myšlenkový postup hlavní postavy od nevyrovnanosti směrem ke smíření se, což by zrovna mohla být hlavní linie příběhu.

Dialogy

Přímé řeči v dialozích působí přirozeně a uvěřitelně. Chybí Vám ale znalost konstrukce dialogů, tzn. jak správně navázat uvozovací větu. Např. nelze použít sloveso „přišla“ na začátek uvozovací věty („…Dneska mi to vyšlo dřív,“ přišla mamka…), v tomto případě by se muselo jednat o samostatnou větu.  Sloveso v uvozovací větě vždy přímo souvisí s mluvou (lze použít slovesa typu „oznámil, řekl, zakřičel, zašeptal“), popř. souvisí s výrazem v obličeji („zamračil se, usmál se“), ale nikdy s tím, co právě děláme, když hovoříme.


KONZULTACE K LITERÁRNÍMU DÍLU


Možná než vyhotovení posudku byste raději zvolili konzultaci, zrealizovat ji můžeme e-mailem, osobně či online. Dílo si ovšem stejně budu muset nejdřív přečíst, takže cena je stejná, jen Vám místo posudku pošlu poznámky formou komentářů či se domluvíme na schůzce v délce cca 1 hodiny:

1 000 Kč dílo do 10 normostran

1 500 Kč dílo od 11 do 100 normostran

2 000 Kč dílo od 101 do 200 normostran

3 000 Kč dílo od 201 do 300 normostran

dohodou dílo nad 300 normostran


STYLISTICKÁ KOREKCE LITERÁRNÍHO DÍLA


Kromě posouzení obsahu díla a obecných doporučení k obsahu obdržíte konkrétní poznámky vepsané přímo do textu, upozornění na jazykovou kostrbatost a kontextové chyby se zohledněním umělecké stránky, psychologie postav a celkového obsahu díla. Jedná se v podstatě o redaktorskou práci. Upozorňuji též na opakující se hrubé češtinářské chyby, ale neřeším je do důsledků, korekce se netýká ani tiskových chyb – překlepů. 

1 000 Kč – 3 000 Kč dílo do 10 normostran

1 500 – 5 000 Kč Kč dílo od 11 do 100 normostran

2 000 – 9 000 Kč dílo od 101 do 200 normostran

3 000 – 15 000 Kč dílo od 201 do 300 normostran

dohodou dílo nad 300 normostran

Přesnou cenu stanovím podle počtu opravovaných chyb, proto nejprve pošlete ukázku textu v délce min. 10 stran ke zhotovení nabídky.

Doba zkorigování celého díla: obvykle do 1–6 měsíců dle délky textu a počtu úprav


GRAMATICKÁ I STYLISTICKÁ KOREKTURA LITERÁRNÍHO DÍLA 


Kompletní korektura textu s vychytáním stylistických i gramatických chyb ve smyslu přípravy k tisku. Dostanete konkrétní poznámky k textu, bez zdůvodnění jejich oprav, a výslednou podobu textu po opravách. Kompletní korektura se zabývá gramatickými i logickými chybami, překlepy, správným umístěním čárek, hledáním synonym u opakovaných slov a do jisté míry i stylistikou, nikoliv však uměleckou stránkou, obsahem díla a jeho účelem.  Většina oprav nebývána rozdíl od předchozího případuvysvětlována. Tento typ korektury je vhodný, až když jste si jistí, že již nechcete nijak zasahovat do děje.

80 – 300 Kč / normostranu, min. 500 Kč, za pouze gramatickou korekturu

100 – 800 Kč / normostranu, min. 500 Kč, za gramatickou i stylistickou korekturu 

Přesnou cenu stanovím podle počtu opravovaných chyb, proto nejprve pošlete ukázku textu v délce min. 10 stran ke zhotovení nabídky, v případě kratšího textu jej pošlete celý.

Příklad korektury (obecná i konkrétní doporučení viz barevně):

Najednou mě něco chytilochytí za ruku. Lekla jsem se, najednou jsem dezorientovaná. Úlek. Moment dezorientace. Otevírám oči. Doporučuji zvýšit napětí použitím přítomného času a krátkých svižných vět.

Nade mnou stojí máma. Vůbec jsem ji neslyšela přicházet. Sundavám si z uší sluchátka. Z miniaturních raepráčků teď slyšíme relaxační hudbu obě dvě.

„Ahoj, zlato, už jsem doma. Dneska mi to vyšlo dřív,.přišla mamka až ke mně, pakMamka mi dává pusu. „Co to posloucháš?“ Sloveso „přišla“ nijak nesouvisí s přímou řečí, navíc když už mamka stála nad hlavní postavou, je nelogické, aby přicházela ještě blíž.

„Medituju. Dneska jsem…,“ zlomí se mi hlas, „běžela po louce.“ Bylo to nádherné, ale vyprávět o tom nedokážu. Zlomí se mi hlas.  Vyplývá z logiky textu.

Maminka mě bere za ruku. Neříká nic, ale prozrazují ji její oči. Dívám se na ten známý výraz utrpení, a dochází mi,co je jehož jsem příčinou. Když se jedná o známý výraz utrpení, tak ví, co je jeho příčinou.

Doba zkorigování celého díla

 • do 10 normostran: obvykle do 3-4 týdnů, do 24 hodin za příplatek 1 000 Kč
 • nad 10 normostran: obvykle do 1–6 měsíců dle rozsahu díla a počtu úprav

PODMÍNKY:

1 strana díla / posudku = 1 normostrana = 1 800 znaků (včetně mezer)

Platba na fakturu předem dle domluvených podmínek.

Na paměti je třeba mít:

 • kladné hodnocení vám nezaručí úspěch
 • negativní hodnocení neznamená, že máte přestat tvořit

Což platí i pro hodnocení od kohokoliv jiného.


TOPlist

Share Button

4 komentáře u „Posudek literárního díla, betačtenářství, korektura

 1. Dobrý večer.

  Právě jsem si pročetl komentáře i posudek od Vás, jež jste poslala k mé knize, a směle se hlásím mezi spokojené zákazníky. Když to srovnám s ostatními betačtenáři, tak podle mě jste odvedla hodně práce za poměrně málo peněz.

 2. Dobrý den,

  děkuji moc za přínosnou a upřímnou zpětnou vazbu, bylo to pro mě poprvé, co jsem svou tvorbu poslala o trochu dál. Mělo to pro mě velký význam a zhotovení posudku zcela vyplnilo mé očekávání. Je příjemné vědět, na co si dávat pozor, na co při psaní myslet a nemyslet, jak text upravovat.
  Díky Vám teď vím, jak můj text působí na čtenáře a na čem vlastně jsem.

  Děkuji.

 3. Dobrý den,
  děkuji moc za takhle úžasnou zpětnou vazbu. Člověk vždycky tak nějak doufá, že by se to mohlo líbit, ale jistotu nemá nikdy. Vím, že je na tom ještě hodně práce a jsem moc ráda, že už teď i vím, na co se mám primárně zaměřit. Můžu si to po sobě přečíst třeba tisíckrát a některé věci stále neuvidím. Už jen proto, že mi zkrátka přijdou jasné, ale čtenáři být jasné nemusejí. Je to asi druhý takhle celkově dokončený příběh a já měla radost už jen z toho, že jsem ho zdárně dopsala! Tak teď upravovat a ladit.

 4. Zdravím Vás, Renato,

  konečně mohu konstatovat, že jsem našel nakladatele pro rukopis, se kterým jste mi pomohla. Nachází se nyní ve fázi před zlomem a zároveň probíhají práce na obálce.

  Představte si, že když jsem se vrátil k Vašim korekturám, otevřel jsem je v jiném počítači a s hrůzou zjistil, že se mi polovina Vašich poznámek nezobrazila. Text jsem tedy o to více před vydáním „provětral“.

  Upřímně Vám mohu říct, že v případě jiných korektorů si nejsem jistý, jestli mohu jejich práci věřit. Jedině Vaše přispění mi přineslo do duše klid.

  Děkuji Vám!

  Lukáš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *