Posudek literárního díla

Hledáte betačtenáře?

Potřebujete posudek díla?

Chcete provést korektury svého díla?

Pokud jste na jednu z otázek odpověděli kladně, jste tu správně!

Velice ráda vám pomohu s odhalením slabin vašeho díla a doporučím, na co se máte zaměřit. Pokud vám to stačí obecně, vyhotovím vám posudek na literární dílo. Jestliže chcete provést hlubší sondu do svého díla včetně konkrétních návrhů na změny, nabízím zkorigování textu. Samozřejmostí je osobní přístup.


POSOUZENÍ LITERÁRNÍHO DÍLA 


(Minimálně jednostránkový, max. třístránkový posudek s obecnými doporučeními, co by se na textu dalo vylepšit jazykově a stylisticky. Posudek se obecně věnuje stylistice, logice a časové chronologii, rozebírá schopnost stavby dialogu, věrohodnost a soudržnost postav. V posudku dostanete i několik příkladů, jaké chyby děláte a jak se jich vyvarovat.)

500 Kč dílo do 10 normostran

700 Kč dílo od 11 do 20 normostran

900 Kč dílo od 21 do 100 normostran

1 400 Kč dílo od 101 do 200 normostran

1 900 Kč dílo od 201 do 300 normostran

dohodou dílo nad 300 normostran

Doba zpracování posudku: obvykle do 2-4 týdnů

Příklad posudku (obecná doporučení):

Literární jazyk

Stylisticky nemám velkých výhrad. Váš literární jazyk je velmi vyzrálý. Většinou se snažíte o originální vyjadřování. Občas máte problém se střídáním minulého a přítomného času, což by potřebovalo sjednotit. Jelikož ve vašem díle převažuje přítomný čas, doporučuji ho použít výhradně v celém díle.

Dějová linie

Dějová linie v podstatě téměř chybí a je to zcela nejzásadnější nedostatek knihy. Samotný konec se sice trochu se začátkem spojuje, přesto tu chybí jakákoliv nit, která by ve čtenáři probouzela touhu číst dál. Jednotlivé kapitoly jsou samostatné útvary, nic je nespojuje v celek. Následkem toho čtenář není příliš zvědavý a nemá tendenci pokračovat ve čtení, což je škoda.

Hlavní postava

Psychologický profil hlavní postavy občas trochu drhne. Jednou je smířená a podruhé zcela nevyrovnaná, čtenář v tom nemá jasno. Měla byste se více držet jednoho směru a osobně myslím, že je klíčový právě ten myšlenkový postup hlavní postavy od nevyrovnanosti směrem ke smíření se, což by zrovna mohla být hlavní linie příběhu.

Dialogy

Přímé řeči v dialozích působí přirozeně a uvěřitelně. Chybí Vám ale znalost konstrukce dialogů, tzn. jak správně navázat uvozovací větu. Např. nelze použít sloveso „přišla“ na začátek uvozovací věty („…Dneska mi to vyšlo dřív,“ přišla mamka…), v tomto případě by se muselo jednat o samostatnou větu.  Sloveso v uvozovací větě vždy přímo souvisí s mluvou (lze použít slovesa typu „oznámil, řekl, zakřičel, zašeptal“), popř. souvisí s výrazem v obličeji („zamračil se, usmál se“), ale nikdy s tím, co právě děláme, když hovoříme.


KOREKCE LITERÁRNÍHO DÍLA


Kromě posouzení obsahu díla a obecných doporučení k obsahu obdržíte konkrétní poznámky vepsané přímo do textu, upozornění na stylistické nedostatky a kontextové chyby, opakující se hrubé češtinářské chyby. (Tento typ korektury neřeší všechny tiskové záležitosti – překlepy, psaní čárek ve větách apod.) Přesnou cenu stanovím podle počtu opravovaných chyb, proto nejprve pošlete ukázku textu v délce min. 10 stran ke zhotovení nabídky.

900 – 2 900 Kč dílo do 10 normostran

2 900 – 4 900 Kč dílo od 11 do 50 normostran

3 900 – 8  900 Kč dílo od 51 do 100 normostran

4 900 – 10 900 Kč dílo od 101 do 200 normostran

5 900 – 14 900 Kč dílo od 201 do 300 normostran

dohodou dílo nad 300 normostran

Doba zkorigování celého díla: obvykle do 1-4 měsíců 

Příklad korektury (obecná i konkrétní doporučení – viz barevně):

Najednou mě něco chytilochytí za ruku. Lekla jsem se, najednou jsem dezorientovaná. Úlek. Moment dezorientace. Otevírám oči. Doporučuji zvýšit napětí použitím přítomného času a krátkých svižných vět.

Nade mnou stojí máma. Vůbec jsem ji neslyšela přicházet. Sundavám si z uší sluchátka. Z miniaturních repráčků teď slyšíme relaxační hudbu obě dvě.

„Ahoj, zlato, už jsem doma. Dneska mi to vyšlo dřív,.přišla mamka až ke mně, pakMamka mi dává pusu. „Co to posloucháš?“ Sloveso „přišla“ nijak nesouvisí s přímou řečí, navíc když už mamka stála nad hlavní postavou, je nelogické, aby přicházela ještě blíž.

„Medituju. Dneska jsem…,“ zlomí se mi hlas, „běžela po louce.“ Bylo to nádherné, ale vyprávět o tom nedokážu. Zlomí se mi hlas.

Maminka mě bere za ruku. Neříká nic, ale prozrazují ji její oči. Dívám se na ten známý výraz utrpení, a dochází mi,co je jehož jsem příčinou. Když se jedná o známý výraz utrpení, tak ví, co je jeho příčinou.


KOREKTURA LITERÁRNÍHO DÍLA PŘED TISKEM


Kompletní korektura textu s vychytáním stylistických i češtinářských chyb ve smyslu přípravy k tisku. Dostanete konkrétní poznámky k textu a výslednou podobu textu po opravách. Kompletní korektura se zabývá gramatickými i logickými chybami, překlepy, správným umístěnim čárek, ale již ne stylistikou, obsahem díla a jeho účelem. Přesná cena revize se bude odvíjet od počtu poznámek a opravených chyb, konkrétní nabídku vyhotovím na základě vámi zaslaného díla či ukázky v rozsahu min. 10 stran. Tento typ korektury je vhodný, až když jste si jistí, že již nebudete do díla před tiskem nijak zasahovat.

900 – 2 900 Kč do 10 normostran

2 900 – 4 900 Kč dílo od 11 do 50 normostran

3 900 – 8 900 Kč dílo od 51 do 100 normostran

40-100 Kč / normostranu pro dílo nad 100 normostran

Doba zkorigování celého díla: obvykle do 3-6 měsíců


PODMÍNKY:

1 strana díla / posudku = 1 normostrana = 1 800 znaků (včetně mezer)

Platba na fakturu předem dle domluvených podmínek.

Na paměti je třeba mít:

 • kladné hodnocení vám nezaručí úspěch
 • negativní hodnocení neznamená, že máte přestat tvořit

Což platí i pro hodnocení od kohokoliv jiného.


TOPlist

Share Button

3 komentáře u „Posudek literárního díla

 1. Dobrý den,

  děkuji moc za přínosnou a upřímnou zpětnou vazbu, bylo to pro mě poprvé, co jsem svou tvorbu poslala o trochu dál. Mělo to pro mě velký význam a zhotovení posudku zcela vyplnilo mé očekávání. Je příjemné vědět, na co si dávat pozor, na co při psaní myslet a nemyslet, jak text upravovat.
  Díky Vám teď vím, jak můj text působí na čtenáře a na čem vlastně jsem.

  Děkuji.

 2. Dobrý den,
  děkuji moc za takhle úžasnou zpětnou vazbu. Člověk vždycky tak nějak doufá, že by se to mohlo líbit, ale jistotu nemá nikdy. Vím, že je na tom ještě hodně práce a jsem moc ráda, že už teď i vím, na co se mám primárně zaměřit. Můžu si to po sobě přečíst třeba tisíckrát a některé věci stále neuvidím. Už jen proto, že mi zkrátka přijdou jasné, ale čtenáři být jasné nemusejí. Je to asi druhý takhle celkově dokončený příběh a já měla radost už jen z toho, že jsem ho zdárně dopsala! Tak teď upravovat a ladit.

 3. Zdravím Vás, Renato,

  konečně mohu konstatovat, že jsem našel nakladatele pro rukopis, se kterým jste mi pomohla. Nachází se nyní ve fázi před zlomem a zároveň probíhají práce na obálce.

  Představte si, že když jsem se vrátil k Vašim korekturám, otevřel jsem je v jiném počítači a s hrůzou zjistil, že se mi polovina Vašich poznámek nezobrazila. Text jsem tedy o to více před vydáním „provětral“.

  Upřímně Vám mohu říct, že v případě jiných korektorů si nejsem jistý, jestli mohu jejich práci věřit. Jedině Vaše přispění mi přineslo do duše klid.

  Děkuji Vám!

  Lukáš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *