Obchodní podmínky

Uvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.literarnistrom.cz, provozovaném obchodní firmou Renata Šindelářová, 17. listopadu 531, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 06073867, která není plátcem DPH.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Renatou Šindelářovou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.literarnistrom.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je i reklamační řád (viz níže část Záruční a reklamační řád).
 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
 • Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem v podobě potvrzujícího e-mailu se shrnutím objednávky. Kupující by si měl potvrzující email uschovat. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího co nejdříve, ideálně do 24 hodin od objednání, nejpozději však do čtrnácti dnů od přijetí objednávky nebo od přijetí platby na náš účet v případě platby převodem. Pokud kupující uvede do poznámky delší dodací lhůtu, je závazná tato dodací lhůta.
 • Daňový doklad je v případě dopravy poštou přiložen k zásilce, při osobním odběru jej kupující obdrží osobně společně se zbožím.
 • Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání objednávky.
 • Objednané zboží si také můžete po příslušném označení v objednávkovém formuláři vyzvednout osobně na výše uvedené adrese provozovny.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Objednávkový proces

 • Kupující vyplní pravdivé a úplné údaje při objednávání. K objednávce není nutná registrace.
 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného. V případě, že kupující zvolil způsob platby předem převodem na bankovní účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do čtrnácti dnů od jejího vystavení. Pokud prodávající neobdrží platbu v této lhůtě, vyhrazuje si právo zrušit objednávku kupujícího.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH.

Způsob platby

 • bankovním převodem na účet 6073867999/2010
 • hotově, na dobírku (při převzetí zboží)

Dodací podmínky

Knihy zasíláme prostřednictvím České pošty na adresu udanou nakupujícím. V případě nezastižení adresáta na udané adrese Česká pošta skladuje zásilku sedm dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu. V případě opakovaného doručení zásilky účtujeme znovu poštovné. Pokud si chcete objednat zboží hned, ale odeslat až později, napište tuto skutečnost do poznámky při dokončování objednávky.

Cena dodání (poštovné, balné)

Momentálně je možné zásilku doručit dvěma způsoby. První možností je osobní převzetí na adrese provozovny po předchozí domluvě na níže uvedeném e-mailu. Druhou možností je doručení Českou poštou na adresu, a to buď za poplatek 70 Kč při platbě předem nebo za poplatek 130 Kč při platbě na dobírku (obsahuje i cenu služby za podání složenky). V ceně poštovného je zahrnuto i balné.

Závěrečné informace

Jestliže jste nedostali odpověď na svůj dotaz, zašlete jej na e-mail: renata.sindelarova@seznam.cz

Share Button