Ukázka z lekce tvůrčího psaní

UMĚLECKÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

TROPY jsou básnické prvky, které příjemně osvěží i prozaický text. Spočívají v přenesení významu slov a každý zná jeden klasický příklad tropu: METAFORU.

Klasické příklady metafor: sametový hlas, kapka štěstí, moře problémů, zub času.

ÚKOL 1: Vymysli dalších 5 metafor a použij je ve větě či několika větách, aby lépe vyzněl kontext. Pokud vymyslíš jeden souvislý text, místo 5 samostatných vět, tím lépe.

Např. Hlavou se mi rozrůstaly větve strachu.

Literární teorie ovšem rozlišuje mnoho druhů metafor. Pojďme si nějaké vyzkoušet.


Nejjednodušší metaforou je PERSONIFIKACE. Jejím prostřednictvím zosobňujeme neživé předměty, hovoříme o nich jako o živých bytostech. Většinou bývá ve formě slovesa, ale může se jednat i o přívlastek. Např.: zeď mlčí (mlčící zeď), tužka skáče po papíře. Vítr mi strčil pod bundu své nenechavé studené ruce.

ÚKOL 2: Vymysli 10 personifikací k těmto předmětům a použij je ve větách, které doladí situaci: křeslo, krumpáč, prstýnek, papír, komín, světlo, hrnek, mříže na okně, jídlo v lednici, Mont Everest. (Dobrá rada: pokaždé začni tak, že si nejdřív dotyčnou věc představ ve své mysli. Zapomeň, že o ní máš psát. Zapomeň na slova. Prostě si udělej obrazovou představu, nech pracovat svou fantazii. Až když máš jasnou vizi, pak teprve popiš svou představu slovy, se kterými si teď můžeš začít hrát. Napiš první verzi věty, pak slova různě přeskládej, piluj větu k dokonalosti.)

Např.: Potom odešla a já jsem šokovaně zůstal zírat na mlčící zeď. Když jsem tu smlouvu podepisoval, tužka mi nervózně skákala po papíře.


Dalším jednoduchým druhem metafory je EUFEMISMUS. Je to zjemňující vyjádření negativního výrazu. Setkáváme se s ním často i v běžném životě. Např. výraz zemřel se nahrazuje eufemismy zesnul, odešel, usnul navěky, opustil nás, Bůh si ho vzal k sobě, je na onom světě.

ÚKOL 3: Vytvoř 5 eufemismů pro stárnutí/zestárnutí či stáří a použij je ve větě, která bude působit optimisticky, ba klidně dokonce humorně.

Např. Až mi tvář pokryjí vrásky, ty největší budou od smíchu.


Nádherně hravým, ale už těžším druhem metafory je SYNESTEZIE. Při její tvorbě se bez jakýchkoliv následků zdrogujeme, protože spojíme k sobě vjemy, které k sobě nepatří. Např. můžeme spojit smysl sluchový s čichovým: voníš mi tiše, hlasitá vůně moře.

ÚKOL 4A: Popiš barevně 5 emocí (ale zapomeň na rudnutí vzteky či rudý vztek, neboť to je klišé, vymysli něco nového). Zapoj spojení do věty.

Např. Medituji vždy s duhovým úsměvem na tváři.

ÚKOL 4B: Vymysli 5 příkladů některého z těchto synestetických spojení a použij ho ve větě: zrak a čich, hmat a čich, zrak a hmat, zrak a sluch, hmat a sluch. (Nezáleží na tom, které spojení vybereš, ani v jakém pořadí smysly ve větě budou. Nevadí, pokud vymyslíš pět různých synestetických spojení pouze v jedné kombinaci, ale ostatní ti nepůjdou. Nebo můžeš napsat ke každému typu jeden příklad. Záleží jen na tobě.) Ke každé větě pro kontrolu připiš, o které spojení smyslů se jedná. Nepoužívej spojku „jako“, to bys vytvořil přirovnání (viz níže).

Např. Potmě to ani nebolí. (zrak + hmat) Ta slova se mi zařízla do hlavy.(sluch + hmat)


S metaforou bývá někdy mylně zaměňováno přirovnání. Lehce jej poznáme podle spojky „jako“. Např.: přišel tiše jako mraky po obloze, byl anonymní jako stéblo na trávníku.

ÚKOL 5: Dle vzoru níže si zapiš do prvního sloupce 10 libovolných osob, které znáš (sebe, přítele, dceru, šéfa, prezidenta, oblíbeného herce apod.). Do druhého sloupce připiš, co typického tato osoba dělá – žádné sloveso nepoužij dvakrát. Do třetího sloupce najdi minimálně jedno vhodné přirovnání pro tuto osobu. Klidně ho i rozviň, ale buď originální, vyhýbej se zažitým slovním spojením (běhá jako čamrda / jako motorová myš / jako smyslů zbavená) a klidně větu víc rozviň. Všimni si také, že v příkladu s motorovou myší je přirovnání (jako myš) i metafora (motorová myš).

OSOBY – CO TYPICKY DĚLAJÍ – PŘIROVNÁNÍ

Např. Já – běhám tak nadšeně – jako veverka za oříškem.

Mamka – vaří – úplně jako Dobromila Rettigová, se stejným poctivým přístupem a láskou.

A až to všechno budeš mít, zvýrazni/podtrhni přirovnání, o kterém si myslíš, že se ti nejvíc povedlo. Popřemýšlej nad tím proč. Až všechny úkoly z této lekce odešleš, můžeš si ještě v klidu pouvažovat nad tím, proč jsi vybral právě tyto osoby a zvolil tato slovesa. Možná se při tom o nich či o sobě něco dozvíš. Psaní vždy otevírá srdce emocím a narativní psychologii. A třeba tě některá z těchto osob bude inspirovat k tomu, abys o ní napsal víc?

ÚKOL 6

Napiš poetický text v rozsahu cca 1 normostrany (asi 1800 znaků) nebo slož báseň s cca 8 verši na téma OBLÍBENÉ ROČNÍ OBDOBÍ a použij alespoň některé výše naučené jazykové prostředky. Napiš, jaké z těchto jazykových prostředků jsi použil a označ u každého druhu alespoň jeden příklad podtržením.

Např. Venku už to zase fouká. Miluji podzimní vítr. Zvlášť když je to jen takové přátelské foukání, kdy vítr stromy lechtá, starostlivě fouká (PERSONIFIKACE) do bebíček dutin (METAFORA) jako maminka bolístky svých ratolestí (PŘIROVNÁNÍ).

Všechny hotové úkoly pošli na e-mail očíslované.

TOPlist
Share Button