Realizace vydání díla

Odměnou každého autora je vydání jeho knihy. V nakladatelství Literární strom je to možné prostřednictvím edice Knihomol zabývající se klasickou beletrií pro dospělé.

Podmínky vydání:

  • schválení obsahu knihy nakladatelem
  • autor si hradí náklady na tiskárnu – tato investice se mu vrátí v případě dostatečného prodeje knihy
  • autor dostává provizi z prodeje minimálně v takové výši, aby se v případě prodeje všech výtisků knihy jeho investice vrátila
  • nakladatelství zajišťuje obálku, sazbu, ISBN, distribuci, rozeslání povinných a recenzních výtisků
  • spolupráce probíhá na základě smlouvy o vydání díla

 

Share Button