Kde publikovat?

Každého autora nejvíc ze všeho zajímá, kde může své texty publikovat. Dnes existuje díky internetu velice mnoho možností, 1) jak svou tvorbu čtenářům představit, 2) jak se zúčastnit literární soutěže, 3) jak najít nakladatele.

Zejména nesmělým a začínajícím autorům pro začátek doporučuji si založit vlastní blog nebo facebookový profil, kde můžete svou tvorbu prezentovat a přitom swebmagazin Rozhlednae tu setkáte nejrpve s reakcemi svých známých, kteří k vám budou i v kritice ohleduplnější než někteří „machrové“ zvenku. Pro získání první odvahy je to naprosto postačující. Pokud toužíte po něčem více otevřenějším světu, můžete se zaregistrovat na amatérských literárních serverech (např. v autorské části stránek www.webmagazin.cz nebo na www.liter.cz, pro otrlé povahy toužící po kritice se nabízí www.pismak.cz). Výhodou těchto skupinových stránek je, že zde vzájemně o svých dílech můžete diskutovat a autor se u toho nejen mnohé přiučí, ale také může získat spoustu známých s podobnými zájmy.

Další možností prezentace díla je účast v literární soutěži. Účastněte se jak soutěží celostátních, tak především těch regionálních, které organizuje vaše knihovna či město. Literární soutěž je velmi příjemný způsob, jak si vyzkoušet něco nového, jak si poměřit síly. Nezapoliterární soutěž chomutovský kalamářmínejte však na to, že se tu jedná o umělecký projev, který je jen těžko objektivně měřitelný, jeho hodnocení závisí na subjektivních vjemech porotců. Navíc záleží na síle konkurence. A tak první místo, které potěší, neznamená, že jste rozený spisovatel, stejně jako neúspěch neznamená, že váš příspěvek patří do koše. Ne že by výsledek neměl žádný význam, pro vás určitě má, je to totiž motivace k tvorbě i k vývoji. Je to důvod, proč se snažit být ještě lepší. Donutí vás to o svém příspěvku i zpětně přemýšlet: proč vyhrál nebo proč propadl, co mu chybělo, proč nezaujal. Když si přečtete i díla konkurenční, nejspíš tam odpověď najdete, i kdyby byla třeba taková, že líbivé téma chytilo více než vytříbený jazyk.

Jestliže byste své dílo chtěli publikovat v tištěné podobě, i tady máte několik možností. Můžete si vydat knihu či sbírku básní na vlastní náklady třeba prostřednictvím knihovničky. Samozřejmě můžete své texty nabízet do různých časopisů (pozor na zvolený typ časopisu, odmítnutí jsou často způsobena tím, že text se obsahově redakci nehodí, odmítnutí tak nedokazuje nízkou kvalitu vašeho díla). A pokud je vaše dílo dostatečně rozsáhlé a domníváte se, že i čtitelné (což nejprve nejlépe posoudí některý z vašich známých), neváhejte se obrátit na redakci vhodného nakladatelství. Jejich seznam najdete v tomto almanachu, a to včetně jejich zaměření (odborné, próza, tvorba pro děti, sci-fi, poezie). Obrňte se trpělivostí. Většinou je toto nabízení o veliké trpělivosti a neustálém oslovování znovu a znovu. Nečekejte, že vás budou nakladatelé na rukou nosit. Budete vlastně rádi, když vám alespoň někteří odpoví, a to i záporně. Velmi často se totiž stává, že nakladatelé díky obrovské denní poště na většinu nabídek vůbec nereagují. Pokud tedy budete mít na nakladatelství nejen e-mailový kontakt, ale i telefonický, zkuste se nejdřív zeptat, zda vůbec mají zájem si vaše dílo přečíst.

Zdroj obrázků: regionální literární soutěž Chomutovský kalamář, webmagazin Rozhledna

TOPlist

Share Button

Zpřeházet to

Rekonstrukce textu je výborným tréninkem tvůrčího psaní, protože se při této práci s textem učíme správně chápat jeho strukturu, logiku, posloupnost.

Úkol při rekonstrukci v podstatě zní: vybrat libovolný text a pak ho přepracovat tak, aby nadále obsahoval většinu původních slov (v libovolných tvarech – je možné skloňovat, časovat), ovšem změní se pořadí slov. Můžete buď pouze zpřeházet pořadí vět, ale to příliš velký trénink nebude, nebo – což je daleko lepší a také pracnější – text uspořádat zcela jinak. Aby se to povedlo a jednalo se skutečně o tvůrčí práci, je povoleno:

– zcela vynechat, vyměnit či přidávat zájmena, předložky, spojky, citoslovce, v případě nutnosti i další druhy, ale nejvíce pozor u sloves a podstatných jmen, abyste už nevytvořili docela jiný text, zachováno by mělo být alespoň 75 % původních slov nebo jejich kmenů,

– měnit slova, je-li to nutné kvůli změněnému slovosledu, a to tak, že u nich zachováme kmen slova, tzn. že nejenže měníme pády, ale můžeme měnit i slovní druhy (břinkot – břinklo to).

Podmínkou je, aby obsah zůstal maximálně podobný tomu původnímu a měl totožný nebo takřka totožný význam.

Příklad původního textu k rekonstrukci:

Arnošt Lustig

Démanty noci… (z povídky Začátek a konec)stažený soubor

Oblohu začaly česat proudy reflektorů. Dunění houstlo. Nebe se chvělo, jako kdyby někde vysoko někdo po slupce oblohy, svrchu, přecházel a válel před sebou těžké petrolejové sudy.

Rekonstrukce:

Dunění chvělo nebem. Válelo před sebou těžké petrolejové sudy. Proudy reflektorů houstly. Jako kdyby někdo přecházel po slupce oblohy a začal ji svrchu česat. Někde vysoko…

 Zdroj fotografie obálky: databáze knih


TOPlist

Share Button

Rým sem, rým tam

Rekonstrukce básně je velmi jednoduchá technika, kterou pilujeme náš poetický jemnocit. Rekonstrukce obecně znamená vzít původní text a přepracovat jej (s dodržením určitých podmínek a se zohledněním celkového obsahu textu, v tomto případě básně).

Jak postupovat: vyberte si libovolnou báseň a přepracujte ji tak, aby obsahovala většinu slov (80-90%). Pro zjednodušení můžete mít slova ve stejném tvaru, ovšem změní se jejich pořadí. Verše a tím pádem ani rýmy dodržet nemusíte, můžete báseň zcela přestavět nebo třeba jen přeházet řádky, což je snazší. Vždy ovšem platí, že báseň musí dávat smysl. Složitější rekonstrukcí pak je i změna a úprava slov se zachováním pravidla jejich kmene (např. za slovo hvězda můžete použít: hvězdě -hvězdář – hvězdičky – hvězdárna – hvězdný atd.)

Příklad rekonstrukce:

Petra Haasová

Náhodná vzpomínka… (část básně ze sbírky Sonáta)

sonáta

 

Že naší hvězdě zvoní hrana

zakřičí stránka nepopsaná.

Teď musíš napsat cokoli.

Už mě to ani nebolí.

 

 

Rekonstrukce:

Teď musíš napsat cokoli

Už nebolí mě to ani

Stránka nepopsaná křičí

A hvězdě hrana zvoní

 

Zdroj fotografie obálky 2. vydání knihy Sonáta: FB stránky autorky


TOPlist

Share Button